top of page
La fijación de un aire acondicionado

Instal·lacions

INSTAL·LACIONS

Muntatge de unitats de clima, calefacció, fred i tractament d'aire a tots els nivells:​

  • Doméstic. Vivendes particulars, Segones residències...

  • Residencial. Edificis, Comunitats...

  • Comercial. Oficines, Comerços, Restauració, Sector Sanitari...

  • Industrial. Procesos de refrigeració i de Fred Industrial, en el sector químic, laboratoris...

  • Específic. Climatització i control d'humitat a sales CPD, Rack, SAI...

Instal·lació de sistemes de parets

Aquest tipus d'instal·lació és comú en locals comercials o establiments més grans. Els aparells de climatització són instal·lats a la paret.

2

Instal·lació de sistemes de sostre

Aquest tipus d'instal·lació és comú en edificis grans o industrials. Els aparells de climatització són instal·lats al sostre i són connectats a conductes que distribueixen l'aire a través de la instal·lació.istemes de sostre

3

Instal·lació de sistemes centralitzats

Aquest tipus d'instal·lació és ideal per a edificis grans o empreses. Es tracta d'un sistema centralitzat que proporciona aire condicionat a través de conductes a totes les zones de la instal·lació.

4

Instal·lació de sistemes multi-splits

Aquest tipus d'instal·lació permet connectar diversos aparells de climatització a un mateix sistema extern, reduint els costos d'instal·lació i millorant l'eficiència energètica.

Servei tècnic 

Truca al: 93 189 48 247

bottom of page