top of page

Avís legal

Dirección: www.algisclima.com

Nom de la companyía: ALGIS CLIMA S.L.

Direcció fiscal: C/ Linné 22 Local 6
Còdig postal Localitat: 08224 Terrassa (Barcelona)


Telèfon: 93 189 48 27
Fax: 93 189 48 27

Correu electrònic: algisclima@algisclima.com

Número d'inscripció al Registre d'Agents de la Seguretat Industrial (RASIC) com a empresa instal·ladora/mantenidora d'instal·lacions tèrmiques e
n els edificis i com a empresa instal·ladora/mantenidora de Fred Industral.
Núm: RASIC-005004072

NIF/CIF: B66263559

Avís legal: Llei de protecció de dades del client

De conformitat amb la Llei orgànica 3/2018, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, així com amb el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) de la Unió Europea, li informem que les dades personals que ens faciliti seran tractades amb la màxima confidencialitat.

El responsable del tractament de les dades és ALGIS CLIMA S.L., amb domicili social a c/Linné 22 local 6 08224 Terrassa (Barcelona), i amb CIF B66263559.

La finalitat del tractament de les seves dades personals és la gestió i el manteniment de la relació comercial amb vostè, així com l'enviament d'informació relacionada amb els nostres serveis i productes.

Les dades personals que ens faciliti seran conservades mentre sigui necessari per complir amb la finalitat per a la qual van ser recollides, així com per complir amb les obligacions legals que li corresponguin a la nostra empresa.

Les seves dades personals no seran cedides a tercers, excepte si ho exigeix la llei o si és necessari per complir amb la finalitat per a la qual van ser recollides.

Li informem que té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar-les si són inexactes, sol·licitar-ne la seva supressió, oposar-se al seu tractament i sol·licitar la limitació del seu tractament. Així mateix, té dret a portar les seves dades personals a una altra empresa (portabilitat).

Per exercir els seus drets, pot enviar-nos un correu electrònic a algisclima@algisclima.com o una sol·licitud per escrit a l'adreça postal de la nostra empresa.

Si considera que el tractament de les seves dades personals no s'està duent a terme adequadament, pot presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT).

Avís legal: Llei de protecció de dades de la "caché"

En compliment de la Llei orgànica 3/2018, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, així com amb el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) de la Unió Europea, li informem que les dades personals que es recullen de la "caché" del seu navegador són tractades amb la màxima confidencialitat.

El responsable del tractament de les dades és ALGIS CLIMA S.L., amb domicili social a c/Linné 22 local 6 08224 Terrassa (Barcelona), i amb CIF B66263559.

La finalitat del tractament de les dades de la caché del seu navegador és millorar la velocitat i la eficiència de la seva navegació a través del nostre lloc web.

Les dades de la caché del seu navegador es conserven mentre sigui necessari per complir amb la finalitat per a la qual van ser recollides.

Les seves dades personals no seran cedides a tercers, excepte si ho exigeix la llei o si és necessari per complir amb la finalitat per a la qual van ser recollides.

Li informem que té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar-les si són inexactes, sol·licitar-ne la seva supressió, oposar-se al seu tractament i sol·licitar la limitació del seu tractament. Així mateix, té dret a portar les seves dades personals a una altra empresa (portabilitat).

Per exercir els seus drets, pot enviar-nos un correu electrònic a algisclima@algisclima.com o una sol·licitud per escrit a l'adreça postal de la nostra empresa.

Si considera que el tractament de les seves dades personals no s'està duent a terme adequadament, pot presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT).

bottom of page