top of page

Manteniment

Conservació d'instal·lacions de clima, calefacció, fred i tractament d'aire:

​​

  • Preventiu

  • ​Correctiu

  • ​Predictiu

Usando aire acondicionado

Aire condicionat

Realitzem manteniment de tot tipus d'aparells d'aire condicionat, com poden ser unitats de paret, unitats de conductes, unitats compactes, sistemes VRV, etc. 

Aquest servei consisteix generalment en la neteja de filtres, bateries, turbines, comprovació de desguassos, comprovació de temperatures i revisió del correcte funcionament general de l'aparell. Sempre seguint la normativa vigent del RITE (instrucció tècnica ITE 3 de manteniment i ús).

 

Es molt important portar un bon manteniment de clima per tal d'evitar possibles avaries que es podrien ocasionar a conseqüència de no realitzar aquestes revisions periòdiques. 

2

Tractament d'aire

També oferim el servei de tractament d'aire (UTA), consisteix en la neteja filtres, desguassos, filtres, turbina i sistema de humidificació per tal de garantit el bon funcionament del climatitzador.

3

Fred industrial

El manteniment de refredadora d'aigua glicolada amb temperatures negatives de fins -15ºC. Realitzant toma de pressions, temperatures, comprovar rangs de treball, nivell de densitat de l'aigua... Seguint la normativa RSIF (instrucció IF14 manteniment, revisió e inspeccions periòdiques de les instal·lacions frigorífiques)

4

Tractament d'aire de sales especials

Aquests treballs s'ubiquen en empreses amb sales especials, que son aquelles on es controlen les temperatures, la humitat, la pressió diferencial negativa o positiva de l'aire, dins dels sector de la industria química, farmacèutica, alimentaria, etc.

També es realitza una revisió complerta com en el cas dels anterior sistemes, però amb filtres específics amb diferents nivells de captacions de partícules.

Servei de qualitat,  professionals amb més de 30 anys d'experiència en el sector de clima.

bottom of page