top of page

QUALITAT I COMPROMÍS

Tant les instal·lacions como els manteniments, realitzats per ALGIS CLIMA, s'ajusten a la normativa vigent, seguint els reglaments establerts per a que en els diferents tipus de local es cumpleixin les condicions adients de benestar i higiene. D'aquesta manera aconseguim també un us racionalitzat de l'energia i, per conseqüencia, un compromís amb el Medi Ambient.

bottom of page