top of page

QUÈ ÉS L'AEROTÈRMIA?

L´aerotèrmia és un sistema de climatització que aprofita l´energia tèrmica de l´aire exterior per a la producció de calor i fred al´interior dels edificis. Aquesta tecnologia és cada cop més popular per la seva eficiència energètica i el seu baix impacte ambiental. En un sistema d'aerotèrmia, una bomba de calor aire-aigua o aire-aire absorbeix l'energia tèrmica de l'aire exterior i la transfereix a l'interior de l'edifici per a la climatització. Així mateix, també es pot utilitzar per a la producció d'aigua calenta sanitària. A diferència d'altres sistemes de climatització, l'aerotèrmia no requereix la combustió de combustibles fòssils per a la producció de calor, cosa que la converteix en una opció més sostenible i respectuosa amb el medi ambient. A més, la instal·lació d'aquesta tecnologia pot ser més senzilla i econòmica que altres opcions com ara les calderes convencionals.

4 views0 comments
bottom of page