top of page

ÚLTIMES TECNOLOGIES EN SISTEMES D'AIRE CONDICIONAT

Hi ha diverses tecnologies recents al camp de l'aire condicionat que poden millorar l'eficiència energètica, reduir els costos d'energia i millorar la qualitat de l'aire a interiors. Algunes d'aquestes tecnologies inclouen:


Aire condicionat sense conductes: els sistemes d'aire condicionat sense conductes eliminen la necessitat de conductes d'aire voluminosos i sorollosos a les parets i sostres. Al seu lloc, utilitzen una xarxa de canonades petites i flexibles que s'amaguen fàcilment a les parets, sostres i pisos.


Minisplit: un minisplit és un sistema d'aire condicionat que es compon d'una unitat exterior i una o més unitats interiors. Cada unitat interior s'instal·la en una habitació i pot ser controlada de forma independent, cosa que permet refredar o escalfar només les àrees que es necessiten. A més, aquests sistemes són més eficients que els sistemes centrals i no requereixen conductes.


Aire condicionat amb inversor: un aire condicionat amb inversor és un sistema que utilitza un motor de corrent altern amb velocitat variable en lloc d'un que només té dues velocitats. Això significa que el compressor de l'aire condicionat funciona a una velocitat més baixa quan es necessita menys refredament, cosa que consumeix menys energia i redueix el soroll.


Aire condicionat intel·ligent: un sistema d'aire condicionat intel·ligent utilitza sensors i tecnologia d'automatització per ajustar automàticament la temperatura i la humitat d'un espai en funció de les condicions exteriors i interiors. Això no només millora leficiència energètica, sinó que també pot millorar la qualitat de laire en interiors.


Aire condicionat amb refrigerant natural: els sistemes d'aire condicionat que utilitzen refrigerants naturals com el CO2 o el propà són més amigables amb el medi ambient que els sistemes que utilitzen refrigerants químics com el freó. A més, els refrigerants naturals són més eficients i poden reduir els costos denergia a llarg termini.

2 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page