TRACTAMENT D'AIRE

Control de diferents paràmetres del aire

  • Temperatura
  • Humitat
  • Velocitat
  • Filtratge
  • Acùstica
  • Qualitat


Tractament del aire, segons normativa, a través de caixes de ventilació, unitats de recuperació de l'aire o unitats compactes
, incorporant les diferents etapes de filtratge, mànegues per la humitat, aïllament acùstic, etc...